Szkolenia

Elektroniczny dziennik Poradni

Szkolenia

Zapraszamy zainteresowane poradnie na szkolenie z programu Elektroniczny Dziennik Poradni.

  • Program szkolenia:
  • tworzenie bazy pacjentów
  • zapis danych osobowych
  • zapis niezbędnych informacji dotyczących rozwoju, odbytych diagnoz
  • zapis przebiegu zajęć
  • tworzenie planu zajęć dla specjalistów
  • wysyłanie danych do SIO
  • tworzenie dokumentacji

Szkolenie ma charakter warsztatowy, po szkoleniu każdy uczestnik nabędzie umiejętność swobodnego poruszania się w programie.
Cena szkolenia do uzgodnienia indywidualnie.